Een filter zorgt ervoor dat de lucht – en de luchtcirculatie in een systeem, zuiver blijft. Dit is essentieel voor de luchtkwaliteit. Hier geldt: hoe fijner het filter, hoe schoner beter de luchtkwaliteit en hoe prettiger de leefomstandigheden in het gebouw.

Helaas raken filters vrij snel vervuild; door stof, vet en micro-organismen van buitenaf. Als filters vuil zijn of zelfs gaan scheuren, zijn de gevolgen meteen merkbaar. Bij vervuilde filters gaat de installatie harder werken om dezelfde hoeveelheid gecondiotioneerde lucht te realiseren. Een stijgend energieverbruik is automatisch het gevolg. Tegelijkertijd kan de installatie hierdoor zo vervuild raken, dat deze vervuiling op locaties komt waar medewerkers werken.

Maar het kan nog erger. Filters kunnen zo vuil zijn, dat ze lang niet alle schadelijke stoffen uit de lucht halen en dat er onvoldoende luchtwisseling plaatsvindt; en te weinig schone lucht in een gebouw of ruimte leidt automatisch tot gezondheidsproblemen, zoals hoofdpijn en vermoeidheid. En dat heeft een negatief effect op de arbeidsproductiviteit van medewerkers. Daar zit u niet op te wachten. Daarom wilt u vervuilde filters minstens 1 keer per jaar laten wisselen en zoekt u een specialist die dit voor u terugkerend doet.

Op deze website leest u alles over het wisselen van filters, maar ook over hoe u er voor zorgt dat uw installatie in een optimale conditie blijft.

Neem contact op!